Fundația Sătmăreană I.F.N.
În sprijinul întreprinzătorilor

Rezultate obţinute în 20 de ani în domeniul economic: 
- întemeierea sau dezvoltarea de firme pentru cca. 150 întreprinzători / an
- peste 850 de contracte de asistenţă economică /contracte de credit încheiate
- peste 500 de întreprinderi sprijinite
- cca. 6.000 locuri de muncă asigurate (la firmele sprijinite)
- înfiinţarea fabricii de brânzeturi “SC Schwaben Molkerei” la Carei
- construirea a 2 centre pentru tineret în Satu Mare şi Carei
- renovări şi dotări la Forumurile Germane Locale
- amenajarea a 2 centre de asistenţă socială în Beltiug şi Moftinu Mare
- înfiinţarea Asociaţiei Camera Meșteșugarilor
- înfiinţarea Asociaţiei Economice Germano-Române pentru regiunea de NV
- atragerea firmelor Polipol şi Siha Romania în judeţul  Satu Mare

Ergebnisse der letzten 20 Jahre
- Beratung bei der Existenzgründung oder Existenzsicherung für ca. 150 Unternehmer pro Jahr
- über 850 Förderungsveträge/Kreditverträge
- über 500 geförderte Betriebe
- ca. 6.000 neue Arbeitsplätze bei den geförderten Firmen
- Gründung der “SC Schwaben Molkerei” in Großkarol
- Bau von zwei Jugendzentren in Sathmar und Großkarol
- Renovierung und Ausstattung der deutschen Lokalforen
- Ausstatten von 2 Sozialzentren in Bildegg und Großmaitingen
- Gründung der Handwerkskammer Sathmar
- Gründung des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftvereins der Region Nordwest
- Niederlassungen der deutschen Firmen “Siha Romania“ und „Polipol“ im Kreis Sathmar