Fundația Sătmăreană I.F.N.
În sprijinul întreprinzătorilor

Beneficiarii creditului: 
Întreprinderi private cum ar fi societăţi comerciale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale cu sediul în unda dine cele 38 de localităţi în care trăiesc şi etnici germani din judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi Bihor (vezi harta cu judeţele eligibile). Obiectul de activitate al acestora trebuie să fie în domeniile producţiei sau serviciilor.

Localitățile eligibile: 


Judeţul Satu Mare:  Satu Mare, Carei, Moftinu Mare, Foieni, Sanislău, Petreşti, Ciumeşti, Urziceni, Cămin, Căpleni, Tiream, Tăşnad, Santău, Hodod, Socond, Homorod, Răteşti, Şandra, Ardud, Beltiug, Mădăras, Borlești, Sâi, Terebeşti, Craidorolt, Turulung, Iojib, Poiana Codrului
Judeţul Maramureş: Baia Mare, Sighetul Marmaţiei,Vişeul de Sus, Seini
Judeţul Bihor: Oradea,Valea lui Mihai,Palota, Petreu, Pădurea Neagră
Judeţul Sălaj: Zalău, Cehu Silvaniei, Hida. 

Aceste firme vor avea atât sediul cât şi activitatea în judeţele respective.

Condiţii de finanţare
Solicitantul trebuie să depună la sediul FSTNCI:

- Cerere de finanţare tip;  Solicitantul poate obţine formularul de la Fundaţie, sau îl poate descărca de aici
- Copie după actele societăţii
- Copie după diploma de studii
- Contract de închiriere sediu/hală de producţie sau act de proprietate spaţiu
- Autorizaţii firma
- Bilanţ contabil pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat
- Oferte de preţ pentru bunurile solicitate
- Extras CF pentru imobilul cu care se va garanta creditul
- Recomandare din partea F.D.G. local

Finanzierungsbedingungen

Der Antragsteller soll beim Sitz der Sathmarer Stiftung folgende Dokumente einreichen: 
- ein ausgefülltes Antragsformular; - Das Formular kann beim Sitz der Stiftung erhalten hier heruntergeladen werden,
- Kopien der Firmendokumente,
- Kopien der Diplomen/Oualifizierungen,
- Mietvetrag oder Eigentumsvertrag bezüglich des Firmensitzes/der Produktionshalle,
- Firmengenehmigungen,
- Schlussbilanz der letzten abgeschlossenen Geschäftsjahre,
- Preisangebote für die beantragten Sachmittel,
- Grundbuchauszug aus dem staatlichen Immobilienregister für das Immobilienobjekt, mit dem der Kredit garantiert wird,
- Befürwortungschreiben des zuständigen Lokal-oder Kreisforums.

Bunuri finanţatepot fi  mijloace de lucru noi sau folosite (utilaje de lucru, maşini, tehnică de calcul, birotică). Sunt excluse finanţări de consumabile, imobile, automobile.

Creditul
este cuprins intre 3.000 si 20.000 Euro
- se acordă în lei şi este contractat în Euro fără dobândă 
- se rambursează într-o perioadă de la 2 la 5 ani (în funcţie de durata de viaţă a mijlocului de producţie finanţat). Plata ratelor se face în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Înaintea obţinerii creditului se încheie un contract de  garanţie imobiliară la notar. Imobilul cu care se garantează trebuie  să acopere ca valoare suma acordată.
Pentru prelucrarea documentelor se percepe o singura dată, la acordarea creditului, un procent de 5% din valoarea acestuia.

Derularea programului de creditare:
- După depunerea cererii de finanţare şi a documentelor solicitate, Fundaţia analizează cererea, verifică proiectul la faţa locului şi îl supune aprobării Consiliului de Administraţie.
- În funcţie de fondurile disponibile, solicitantul este programat pentru finanţare şi înştiinţat de paşii următori pentru obţinerea creditului:
- Întocmirea contractului de garanţie imobiliară la notar,
- Obţinerea de factură pentru bunurile aprobate spre finanţare,
- Plata facturii de către FSTNCI către beneficiar pentru utilajele solicitate,
- Prezentarea dovezii plăţii facturii de beneficiar către furnizor,
- Solicitantul va achita 5% din valoarea totală a finanţării în contul Fundaţiei Sătmărene, ca taxă de prelucrare a documentaţiei proiectului,
- Întocmirea contractului de credit,
- Semnarea contractului de credit şi a graficului de rambursare de beneficiar,
- Urmărirea respectării condiţiilor prevăzute în contract.
- După achitarea ultimei rate, beneficiarul devine de drept proprietarul bunurilor şi se radiază garanţia imobiliară (ipoteca).


Ablauf des Kreditprogrammes:
- nach dem Einreichen des Antragsformulars und der geforderten Unterlagen, erfolgt die Bewertung des Projektes und die Prüfung der Firma vor Ort,
- der Antrag wird dem Aufsichtsrat der Stiftung vorgelegt; dieser entscheidet über die Befürwortung,
- abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln, wird der Antragsteller für die Finanzierung vorgemerkt und über die weiteren Schritte für den Erhalt des Kredites informiert,
- es wird ein Garantievertrag (Hypothek zu Gunsten der Sathmarer Stiftung) beim Notar abgeschlossen,
- der Antragsteller legt der Stiftung Rechnungen für die genehmigten Sachmittel vor, die Stiftung zahlt dem Antragsteller - die genehmigte Summe aus, der Nutzniesser legt der Stiftung die Rechnungen der Lieferanten vor,
- der Nutzniesser zahlt der Stiftung ein Bearbeitungsgebühr, 5% der Kreditsumme,
- die Stiftung erstellt den Kreditvertrag und den Rückzahlplan,
die Stiftung und der Nutzniesser unterzeichnen den Kreditvertrag,
- die Stiftung verfolgt das Einhalten der Vertragsbedingungen,
nach der Zahlung aller Raten wird die Hypothek gelöscht, und - die Sachmittel gehen definitiv ins Eigentum des Nutzniessers über.